Volwassenenwerking

Thuisbegeleiding volwassenenwerking richt zich hoofdzakelijk tot de volwassen persoon met autisme. Volwassenen met autisme worden op verschillende domeinen in het dagelijks leven geconfronteerd met hun specifieke manier van denken. Dit heeft een impact op relaties, vrije tijd, wonen en werken. De diagnose op zich brengt dikwijls veel vragen met zich mee: wat houdt het autisme nu specifiek in bij mij als persoon? Via thuisbegeleiding wordt er samen met de persoon met autisme gewerkt naar verduidelijking van dagelijkse situaties, zowel in denken als in handelen.

Wat?

Thuisbegeleiding volwassenenwerking houdt in dat de persoon met autisme (en eventuele andere personen in het netwerk) samen met de thuisbegeleider knelpunten in het dagelijks leven bespreken en samen naar concrete oplossingen zoeken. Dit kan zowel bij de persoon met autisme thuis zijn (mobiel) of op de dienst (ambulant). Thema’s omvatten vrije tijd, relaties, wonen, werk,... Het doel is de volwassenen zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. De thuisbegeleiders ondersteunen de persoon met autisme in de uitbouw van zijn of haar eigen sociaal netwerk.

Voor wie?

Thuisbegeleiding volwassenenwerking richt zich tot volwassenen met autisme van 18 tot 65 jaar uit Oost-Vlaanderen. Het betreft zowel volwassenen die in het ouderlijk huis wonen als volwassenen die zelfstandig wonen.

Hoe?

De aanmelding kan telefonisch gebeuren op donderdagvoormiddag op de aanmeldings-lijn (09/339 15 76) waarna een intakegesprek plaatsvindt. Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een duidelijke diagnose ‘autismespectrumstoornis’ werd gesteld. Bij het begin van de begeleiding wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een handelingsplan opgenomen. De duur van de thuisbegeleiding is beperkt in tijd. Een zekere wachttijd voor opstart dient in acht genomen te worden.

Betaling?

De bijdrage bedraagt € 5,23 per begeleiding. Om de 2 maanden ontvangt men een vraag tot betaling.