Kinderwerking

Thuisbegeleiding kinderwerking wil een samenwerkingsverband aangaan met de ouders om hen zelfstandiger te maken in de specifieke opvoeding van hun kind met autisme. Onder begeleiding van de thuisbegeleider leren ouders gericht te observeren en wordt op basis van de mogelijkheden en beperktheden van het kind én rekening houdend met het autisme, gezocht naar een gepaste manier van omgaan om het kind verder te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. 

Wat?

Thuisbegeleiding kinderwerking biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind met autisme tot de kalenderleeftijd van 11 jaar. De begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in het vertrouwde thuismilieu maar indien noodzakelijk kan het ook doorgaan in een ander opvoedingsmilieu. De thuisbegeleiders binnen de kinderwerking werken vooral met de ouders samen om hen te ondersteunen in de specifieke opvoeding van hun kind, om samen met hen een geschikte opvang, behandeling of gepast onderwijs te vinden. De ouders worden begeleid in het samenwerken met andere partners in het netwerk. Daarnaast kan er ook meer kindgericht gewerkt worden door vb. individuele werkmomenten met het kind zelf te organiseren. Verder kan er op vraag ook aandacht gaan naar de broers en zussen. Het thuisbegeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en paramedici.

Voor wie?

Thuisbegeleiding kinderwerking richt zich tot gezinnen uit de provincie Oost-Vlaanderen met een kind met autisme van 4 tot 11 jaar.

Hoe?

Ouders kunnen telefonisch aanmelden op donderdagvoormiddag op de aanmeldingslijn (09/339 15 76), waarna een intakegesprek plaatsvindt.Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een duidelijke diagnose werd gesteld. Bij het begin van de begeleiding wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een handelingsplan opgenomen. De thuisbegeleiding is beperkt in frequentie en duur. Een zekere wachttijd voor opstart dient in acht genomen te worden.

Betaling?

De bijdrage van de ouders bedraagt € 5,23 per thuisbegeleidingssessie. Per kwartaal ontvangen de ouders een vraag tot betaling.