Adolescentenwerking

Thuisbegeleiding adolescentenwerking richt zich zowel tot de ouders als tot de jongeren met autisme. Enerzijds worden de ouders ondersteund in de specifieke opvoeding van hun opgroeiend kind met autisme: op basis van de mogelijkheden en beperkingen van de jongere én rekening houdend met het autisme wordt gezocht naar een gepaste manier van omgaan om hem of haar verder te begeleiden in de ontwikkeling. Anderzijds wordt de jongere met autisme zelf ondersteund in zijn of haar denken en handelen.

Wat?

Thuisbegeleiding adolescentenwerking biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een jongere met autisme van 12 tot 17 jaar. De begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in het vertrouwde thuismilieu maar indien noodzakelijk kan het ook doorgaan in een ander opvoedingsmilieu. De thuisbegeleiders binnen de adolescentenwerking ondersteunen de ouders in de opvoeding of helpen mee om een geschikte opvang, behandeling of gepast onderwijs te vinden. De ouders kunnen tevens begeleid worden in het samenwerken met andere partners uit het netwerk. Daarnaast wordt ook in belangrijke mate met de jongere zelf gewerkt, vooral aan de hand van individuele gesprekken. Verder kan er op vraag ook aandacht gaan naar de broers en zussen. Het thuisbegeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en paramedici.

Voor wie?

Thuisbegeleiding adolescentenwerking richt zich tot gezinnen uit Oost-Vlaanderen met een jongere met autisme van 12 tot 17 jaar.

Hoe?

Ouders kunnen telefonisch aanmelden op donderdagvoormiddag op de aanmeldingslijn (09-339 15 76) waarna een intakegesprek plaatsvindt. Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een diagnose ‘autismespectrumstoornis’ werd gesteld. Bij het begin van de begeleiding wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een handelingsplan opgenomen. De thuisbegeleiding is beperkt in frequentie en duur. Een zekere wachttijd voor opstart dient in acht genomen te worden.

Betaling?

De bijdrage bedraagt € 5,23 per thuisbegeleidingssessie. Per kwartaal ontvangen de ouders een vraag tot betaling. 

Online hulpverlening

Begin 2018 ging de adolescentenwerking van Tanderuis vzw van start met het proefproject “chathulp autisme”. Jongeren die in begeleiding zijn in de adolescentenwerking van Tanderuis kunnen gedurende een aantal uur per week online terecht bij hun eigen persoonlijke thuisbegeleider.

Dit project is een samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen.

Ga naar de chat