Vrijetijdswerking

Waar “vrije tijd” voor veel mensen synoniem staat voor rust of ontspanning, betekent het voor jongeren en volwassenen met autisme vaak een “complexe tijd” waar men geconfronteerd wordt met een aantal aspecten van het ‘anders zijn’. Het invullen van de vrije tijd veronderstelt immers diverse vaardigheden die voor mensen met autisme net moeilijk zijn, zoals bedenken hoe je deze ‘lege tijd’ kunt opvullen, keuzes kunnen maken, sociale contacten aangaan of bestaande contacten (vb. vanuit de school of werkomgeving) ‘doortrekken’ naar vrije tijdsituaties, soepel kunnen omgaan met het wegvallen van de dagdagelijkse routine, nieuwe dingen uitproberen, …. 

Wat?

In de thuisbegeleiding worden wij als begeleiders vaak geconfronteerd met het feit dat het invullen van de vrije tijd en het spontaan leggen of onderhouden van directe sociale contacten (i.e. niet via chat, SMS of e-mail) vaak zeer moeilijk verloopt bij jongeren en volwassenen met autisme. Vanuit deze vaststelling groeide de idee voor een vrijetijdswerking waarin we, naast de bestaande individuele thuisbegeleiding, groepsactiviteiten aanbieden aan jongeren of volwassenen met autisme. De voornaamste doelstellingen van deze vrijetijdswerking hebben betrekking op het creëren van een aanbod van activiteiten waarbij mensen met autisme op een directe en informele manier met elkaar in contact kunnen komen. Daarenboven zien we een belangrijke meerwaarde in het (begeleid) uitproberen van nieuwe dingen, het trainen van nieuwe vaardigheden (vb. zich verplaatsen naar de plaats van afspraak), het groepsaspect (de ervaring dat men niet de enige is met deze problematiek), het loskomen van de ‘veilige thuishaven’, het gevoel hebben ergens bij te horen, … 

Voor wie?

Het vrijetijdsaanbod van Tanderuis vzw is georganiseerd in 3 verschillende werkingen, naargelang de doelgroep:

  • Tabassco, een jongerenwerking met pit (voor 12- tot 18-jarige jongeren tijdens of na de thuisbegeleiding vanuit de adolescentenwerking)
  • Tabassco bis (voor +18-jarigen die voorheen deelgenomen hebben aan Tabassco of tijdens de begeleiding vanuit de adolescentenwerking de leeftijd van 18 bereikt hebben)
  • Tapass (voor +18-jarigen die begeleid worden in de volwassenenwerking)

De vrijetijdswerking richt zich voornamelijk op die jongeren of volwassenen, voor wie vrijetijdsituaties echte probleemsituaties zijn, en die buiten de school- of werkcontext vaak geen contacten hebben met leeftijdsgenoten. M.a.w. die jongeren en volwassenen, die zich ten gevolge van hun autisme zelf ‘isoleren’, doorgaans zonder ook maar even stil te staan bij de mogelijke gevolgen daarvan (zowel in de nabije toekomst als op langere termijn).

Werkwijze

De activiteiten vinden ongeveer tweemaandelijks plaats. Sommige activiteiten duren een namiddag of een avond, andere een hele dag. We proberen de activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen op de interesse van de deelnemers. Ca. een maand voordat de activiteit plaatsvindt wordt er een uitnodigingsbrief opgesteld en opgestuurd naar de deelnemers in kwestie. De thuisbegeleider van de jongere/volwassene bespreekt tijdens een huisbezoek of hij of zij al dan niet deelneemt aan de activiteit en maakt eventueel afspraken in verband met vervoer.

Activiteiten

De activiteiten zijn zeer divers van aard. Een greep uit het aanbod: bowlen, naar de film, de hond in ’t kegelspel (volksspelen), kriebelmania (sporten aangeboden door Bloso voor jongeren met en zonder handicap), gezelschapsspelennamiddag, ijsschaatsen, cafésporten, zwemmen, pretpark, ...