Oudercursus

De oudercursussen startten aanvankelijk als antwoord op de lange wachtlijst voor individuele thuisbegeleiding. Het groeide echter uit tot een zelfstandige ambulante ondersteuningsvorm, waar ouders zich kunnen voor inschrijven, los van de thuisbegeleiding.
Tijdens de cursus komen ouders gedurende een aantal halve dagen samen om informatie te krijgen en ervaringen te delen m.b.t. het opvoeden van een kind met autisme.

Wat?

Tijdens de oudercursussen wordt informatie gegeven over autisme, is er ruimte voor uitwisseling tussen de ouders onderling, worden er inleefmomenten georganiseerd, worden thuisopdrachten gegeven,... Kortom, we blijven niet bij de theorie, maar reiken heel wat praktische handvatten en nieuwe inzichten aan. Daarnaast wordt er ook tijd gemaakt voor het delen van ervaringen en emotionele beleving met elkaar.

Voor wie?

Er worden verschillende cursussen ingericht, naargelang de (ontwikkelings-)leeftijd van het kind met autisme.

  • IMPACT-training: voor ouders van kinderenmet autisme tot 5 jaar
  • Oudercursus voor ouders van kinderen metautisme en een verstandelijke beperking van5 tot 12 jaar
  • Oudercursus voor ouders van kinderen metautisme en een normale begaafdheid van 5tot 12 jaar
  • Oudercursus voor ouders van adolescentenmet autisme en een normale begaafdheid van 12 tot 18 jaar

Hoe?

De oudercursussen worden bekend gemaakt via onze website, Facebookpagina en via een mailing aan de gezinnen in begeleiding en op de wachtlijst. De bijeenkomsten duren 2,5 uur en gaan door op Tanderuis vzw. De cursus wordt begeleid door 2 ervaren thuisbegeleiders.