Grootouderwerking

Als thuisbegeleidingsdienst zien we het gezin ruimer dan enkel het kerngezin. Thuisbegeleiding is meer dan enkel het kind of de jongere met autisme begeleiden, meer dan de relatie tussen ouder en kind, broers en zussen. We willen het kind of de jongere met autisme bekijken vanuit zijn gehele context, waarin ook de grootouders vaak een rol spelen.
We willen de communicatie tussen grootouder en ouders (nog meer) op gang brengen of optimaliseren.

Wat?

Grootouders willen hun kind -als ouder van een kind met autisme- bijstaan, maar weten niet altijd op welke manier ze dit best doen. Waar en met wie kunnen zij praten over al deze vreugdes en zorgen zonder iemand te veel te belasten? Op welke manier kunnen grootouders inzichten opdoen zodat ze hun kinderen kunnen ondersteunen in hun bijzondere opvoedingstaak? Het is goed dat ze herkenning vinden bij anderen maar ook erkenning voor wat ze doen. Hiervoor organiseert Tanderuis vzw een viertal keer per jaar themagebonden uitwisselingsavonden onder leiding van ervaren thuisbegeleiders.

Voor wie?

De avonden zijn bedoeld voor grootouders en ouders van een kind met autisme.

Hoe?

Ouders en grootouders worden door Tanderuis vzw uitgenodigd per brief of email.

Betaling?

De bijdrage bedraagt € 5,23 per begeleiding.