Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding startte aanvankelijk als antwoord op de lange wachtlijst voor individuele thuisbegeleiding. Het groeide uit tot een zelfstandige ondersteuningsvorm waar ouders kunnen voor kiezen. Ouders worden ingedeeld in groepen, waar bij de samenstelling in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind/jongere met autisme, gewoon/buitengewoon onderwijs, verdeling jongen/meisje en eventuele bijkomende stoornissen (bv. adhd).

Wat?

De bijeenkomsten zijn zo opgevat dat er informatie gegeven wordt aan de ouders en ook (thuis)opdrachten. Er wordt hen duidelijk gemaakt dat de opvoeding van een kind/jongere met autisme anders verloopt, en wordt stap voor stap gewerkt aan het bijbrengen van meer inzicht in het autistisch denken en doen. Samen met de deelnemende ouders zoeken de begeleiders naar een manier van omgaan van de kinderen/jongeren waardoor de ouders zich, na afloop, bekwamer voelen voor hun taak als opvoeder van hun kind/jongere met autisme.
Daarnaast wordt er ook tijd gemaakt voor het delen van ervaringen en emotionele beleving met elkaar. Ook wordt stilgestaan bij de samenwerking met school, de rol van broers en zussen van het kind met autisme.

Voor wie?

Er zijn drie doelgroepen:

  1. Ouders van kinderen met autisme en normale begaafdheid tussen 6 en 12 jaar
  2. Ouders van kinderen met autisme en een verstandelijke handicap tussen 3 en 12 jaar
  3. Ouders van jongeren met autisme en normale begaafdheid tussen 12 en 18 jaar

Hoe?

Ouders kunnen bij intake groepsbegeleiding aanvragen of kunnen reageren op de mailing die elk jaar gedaan wordt voor groepsbegeleiding. Bij de opstart van een nieuwe groep worden zij gecontacteerd. De bijeenkomsten gaan ’s avonds door op de dienst. De groepsbegeleiding omvat een aantal sessies (afhankelijk van de doelgroep) en vinden ongeveer om de 14 dagen plaats. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2,5u. De bijeenkomsten worden geleid door 2 ervaren thuisbegeleiders.

Betaling?

De bijdrage per persoon bedraagt per bijeenkomst 20 euro. Voor de werkbladen/cursus wordt een bijkomend bedrag van 50 euro gevraagd.