Contactpersoonschap

De contactpersoons registreert uw aanmelding op onze interne wachtlijst. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle aangemelde cliënten gedurende hun wachttijd. Hij/zij is aanspreekpunt en behartigt de belangen van de cliënt gedurende de gehele wachtperiode. Hij/zij beluistert uw vragen en kan gepast doorverwijzen indien noodzakelijk.

Wat?

  • Registratie op de interne wachtlijst van Tanderuis vzw
  • Beluisteren van uw zorgvragen tijdens een inschrijvingsgesprek of een info- en adviesgesprek
  • Doorverwijzen indien gewenst
  • Contacten onderhouden met andere of betrokken hulpverleningsorganisaties
  • Registratie op Insisto of op de GIR

Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoeden van) autisme die in Oost-Vlaanderen wonen

Hoe?

Door contact op te nemen met de contactpersonen op het nummer 09/339 15 76 of via mail contactpersoonschap@thuisbegeleidingautisme.be. Telefonisch aanmelden kan nog steeds op donderdagvoormiddag op hetzelfde nummer.

Betaling?

We willen actief meewerken aan doelstelling Perspectief 2020 waarin het goed informeren van cliënten een belangrijke pijler is.

Hiertoe wensen we nieuwe cliënten die zich aanmelden bij Tanderuis te onthalen met een welkomstpakket. Dit pakket bestaat uit een inschrijvingsgesprek, een voorstelling van het totale aanbod van Tanderuis vzw, een leeftijdsspecifiek introductiepakket m.b.t. autisme, getuigenissen van gebruikers, een voucher voor 1 jaar lidmaatschap ASStheek, mogelijkheid tot inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Tanderuis en tot slot opvolging van het dossier tijdens de wachttijd. De bijdrage van ouders voor dit welkomstpakket bedraagt € 50.