Broers- en zussenwerking

Autisme treft niet alleen het kind met autisme zelf, maar een gans gezin. Naar de ouders en het kind zelf gaat veel aandacht uit, maar de broers en zussen vormen een vaak vergeten groep. Autisme blijkt nochtans van grote invloed te zijn op broers en zussen. Door de aanwezigheid van een broer of zus met autisme in het gezin kennen ze een aantal emoties en problemen die ‘normale’ broers en zussen niet of in mindere mate ervaren. Tegelijkertijd worden een aantal mooie en leuke gevoelens ten opzichte van een broer of zus met autisme net veel dieper en bewuster beleefd. De problematiek van broers en zussen is dus tegelijk ingewikkeld en bijzonder.

Wat?

De broers- & zussenwerking van Tanderuis vzw werkt autisme-specifiek: broers en zussen van kinderen met autisme worden met elkaar in contact gebracht. De broers- & zussenwerking wil het besef verspreiden van de plaats en het belang die broers en zussen in het gezin hebben. Tanderuis vzw wil een ruimte creëren waar gewerkt kan worden rond de eigen gedachten en gevoelens die kinderen hebben in de beleving van hun broer of zus met autisme. De broers- & zussenwerking van Tanderuis vzw werkt methodieken uit en organiseert activiteiten waarin broers en zussen van kinderen met autisme elkaar op speelse wijze ontmoeten. Er worden ook cursussen georganiseerd. Tijdens deze brussencursussen geven we broers en zussen van kinderen met autisme de kans meer te weten te komen over het autisme van hun broer of zus. Ze leren strategieën om met hun 'speciale broer of zus' om te gaan en krijgen de mogelijkheid om andere brussen te leren kennen en samen met hen hun gevoelens en belevingen te delen.

Voor wie?

De broers- & zussenwerking van Tanderuis vzw richt zich tot broers en zussen van 6 tot 16 jaar van kinderen met autisme. We richten ons zowel naar gezinnen in begeleiding, gezinnen op de wachtlijst als externen.

Hoe?

Aanmelding voor de brussenwerking gebeurt rechtstreeks bij de coördinator van de brussenwerking (brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be) of via de betrokken thuisbegeleider. De data van de activiteiten zijn steeds terug te vinden op onze website of Facebook-pagina.

Betaling?

De bijdrage bedraagt € 10,26 per begeleiding. Per kwartaal ontvangen de ouders een vraag tot betaling.