Bezoekouderwerking

Bezoekouders zijn ervaringsdeskundigen. Als ouder leven ze zelf dag in dag uit met een kind met autisme. Ze kunnen zich gemakkelijk in andermans verhaal inleven omdat zoveel gelijklopend is. Bezoekouders willen niets bijbrengen of aanleren maar zijn er om te luisteren, en dat doen ze zonder oordelen of veroordelen. Zo vormt de bezoekouderwerking een emotionele aanvulling op de professionele thuisbegeleiding.

Wat?

Bezoekouderwerking biedt een luisterend oor en opvoedingsondersteuning aan via zelfhulp. Bezoekouders zijn ouders die vroeger reeds thuisbegeleiding hebben gekregen. Er bestaat een individuele bezoekouderwerking en een collectieve.

Individuele Bezoekouderwerking: de bezoekouders komen vrijwillig bij je thuis om opvoedingservaringen uit te wisselen.

Collectieve Bezoekouderwerking: Ieder jaar worden 4 uitwisselingsavonden georganiseerd in Tanderuis. De uitnodigingen ontvangen jullie via mail of zijn ook te zien op facebook of op de website.

Voor wie?

Bezoekouderwerking van Tanderuis vzw richt zich tot gezinnen met een kind, adolescent of volwassene met autisme.

Hoe?

Na aanmelding bij Tanderuis kunnen ouders gebruik maken van individuele en/of collectieve bezoekouderwerking. De coördinator van de bezoekouderwerking brengt de aanvragende ouder in contact met de bezoekouder.

Betaling?

De bijdrage bedraagt € 5,23 per begeleiding. Per kwartaal ontvangen de ouders een vraag tot betaling.