bASSil (Praktische Pedagogische Ondersteuning)

bASSil wil in samenspraak met de ouders en/of persoon met autisme zorgen voor extra praktische ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Daarnaast is het de bedoeling om op die manier ouders gedeeltelijk te ontlasten; terwijl de vrijwilliger het kind of de jongere met autisme ondersteunt, kunnen de ouders even tijd krijgen voor zichzelf.

Wat?

bASSil is een werkingsaspect dat gedragen wordt door vrijwilligers die door Tanderuis vzw een vorming krijgen aangeboden over autisme. Daarnaast worden zij begeleid en ondersteund door de coördinator van de vrijwilligerswerking en een vaste medewerker van Tanderuis.

Met bASSil willen we:
enerzijds de persoon met autisme zelf ondersteunen bij dagelijkse activiteiten en anderzijds ouders van kinderen met autisme gedeeltelijk ontlasten door praktische ondersteuning in de thuissituatie aan te bieden.

Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen:

  • specifieke oppas voor jonge kinderen met autisme
  • aanbieden van aangepaste vrijetijdsactiviteiten (zoals sport & spel, knutselen, ...), naar de film gaan, ...
  • introductie in jeugdbeweging of club, iets gaan drinken, ...
  • tijdelijke ondersteuning bij de organisatie van schooltaken
  • ondersteuning bij het (leren van) boodschappen doen, kamer opruimen, ...
  • leren nemen van een bepaald traject met het openbaar vervoer,
  • ...

Voor wie?

bASSil richt zich zowel naar gezinnen in begeleiding, gezinnen op de wachtlijst als externen.

Hoe?

Gezinnen die in begeleiding zijn kunnen via hun thuisbegeleider een vraag naar extra ondersteuning indienen bij de coördinator van de vrijwilligerswerking.Gezinnen op de wachtlijst of externe cliënten kunnen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van de vrijwilligerswerking: vrijwilligerswerking@thuisbegeleidingautisme.be. Na het invullen en terugbezorgen van een aanvraagformulier wordt vervolgens een inschrijvingsgesprek op de dienst gepland waarop verwachtingen en mogelijkheden verder worden afgestemd. Vervolgens zoekt de coördinator een geschikte vrijwilliger voor het gezin. Een eerste kennismakingsbezoek met de vrijwilliger thuis bij het gezin vindt gewoonlijk plaats samen met de thuisbegeleider van het gezin of de medewerker van Tanderuis.

Betaling?

De bijdrage is afhankelijk van de duur van de ondersteuning. Per twee maanden ontvangt het gezin een factuur.

 Naam

Duur ondersteuning

Aantal sessies

Aantal handtekeningen

Module 1

1u

1

1

Module 2

vanaf 2u tot 3u

2

2

Module 3

vanaf 3u – max 4u

3

3

Module 4 daguitstap (max. 3 per jaar)

> 4 uur

3

3