Outreach- Inleiding

Outreach binnen Tanderuis vzw

 

Wat?

Via outreach willen we begeleiders handvaten bieden om hun autisme-specifieke kennis te versterken.  Bovendien leren we hen omgaan met handicap-specifiek gedrag om zo de kansen om deel te nemen aan het gewone leven voor personen met autisme te verhogen.

De deskundigheid,  die wij hebben opgebouwd op vlak van specifieke vragen en noden van personen met autisme,  geven wij via outreach door aan een groep van minimaal 3 ondersteuners (bv. scholen, CAW, vrijetijdsorganisaties, diensten GGZ, voorzieningen uit de bijzondere jeugdzorg, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, werkgevers, …).

Hoe?

Outreach-vragen met betrekking tot  autisme kunnen rechtstreeks gericht worden aan Tanderuis vzw (09/228.18.33 of mail naar  c.cloetens@thuisbegeleidingautisme.be) of via De Deining (zie folder), samenwerkingsverband van partners VAPH in Oost-Vlaanderen (055/33.06.60 of mail naar info.dedeining@twebvzw.be).

Voor wie?

Vanaf 2013 is het mogelijk om binnen de erkenning thuisbegeleiding via outreach de opgebouwde specifieke kennis over autisme door te geven aan iedereen die nood heeft aan ondersteuning in het omgaan met mensen met autisme. Hierbij denken we aan allerlei maatschappelijke diensten, instanties en organisaties, mantelzorgers en  diensten uit belendende sectoren. Op deze manier zetten we onze expertise optimaal in ten dienste van de inclusie van personen met autisme.

We onderscheiden verschillende outreachmodules die steeds op maat van de aanvrager worden aangepast : advies en consult, bezoek aan Tanderuis vzw, bezoek aan ASStheek, voordracht, workshop en training.
Voorwaarden voor outreach zijn dat er minimum 3 personen aanwezig zijn op de vorming en dat een registratiefiche wordt gehandtekend.

Kosten?

De bijdrage die gevraagd wordt aan de aanvragende dienst bedraagt € 5,23 per uur en per begeleider.